Rok 2017 - Sprawowanie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót bud

 Sprawowanie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót bud
Sprawowanie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych polegających na rozbudowie Szpitala Powiatowego im. M. Nenckiego w Krotoszynie wraz z budową niezbędnej infrastruktury
Dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem:
http://powiat-krotoszyn.bip.net.pl/?c=3530
Wydrukowano z Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
Wkorzystano phpBB