BIPBIP
 bip.spzoz.krotoszyn.pl
    
 Kategorie 
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Pozostałe grupy informacji publicznej
 
 Linki 
PCPR w Krotoszynie
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
 
 Narzędzia 
WyszukiwarkaWyszukiwarka
StatisticsStatystyki odwiedzin
ZalogujZaloguj
RedaktorzyRedaktorzy
Rejestr zmianRejestr zmian
InstrukcjaInstrukcja obłsugi


Wykorzystano phpBB GNU/GPL
Instrukcja korzystania z biuletynu
Tematy:
Zasady korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej
Korzystanie z wyszukiwarki
Statystyki odiwedzin
Rejestr zmian
Redaktorzy biuletynu

 

Zasady korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej
Infromacja zawarta w Biuletynie Informacji Publicznej pogrupowana jest w szereg kategorii. Dostęp do odpowiedniej kategorii umożliwia jedna z dwóch metod: dostęp przez menu Kategorie główne ( menu znajduje się w lewym, górnym rogu Strony Głównej ) lub przez menu Kategorie ( menu znajduje się w centralnej części Strony Głównej ). Aby wejść do wybranej kategorii kliknij jej nazwę w menu. W menu Kategorie obok nazwy każdej kategorii widoczna jest informacja o czasie ostatniej modyfikacji dowolnej informacji zawartej w danej kategorii. Hierarchia kategorii jest wielopoziomowa - każda kategoria może posiadać wiele podkategorii, podkategoria może posiadać kolejne podkategorie itd. Na końcu każdej ścieżki kategorii znajduje się informacja. Każda informacja posiada następujące cechy: nazwę, autora informacji, datę utworzenia i datę ostatniej modyfikacji. Każdą informację można wyświetlić w wersji do druku, która zawiera tylko nazwę i treść informacji (bez elementów graficznych). Wersja do druku dostępna jest poprzez Wersja do druku, znajdującego się poniżej okna z treścią informacji. Dla każdej informacji prowadzony jest rejestr zmian. Rejestr zawiera następujące atrybuty: rodzaj zmiany, numer informacji, osoba dokonująca zmian, nr IP komputera z którego dokonano zmian, data modyfikacji. Na każdym etapie poruszania się po hierarchii kategorii, tworzona jest aktualna ścieżka kategorii z listą wszystkich nadrzędnych kategorii (lista ta znajduje się na górze strony). Elementem nadrzędnym do wszystkich kategorii jest Strona Gówna. Aby wrócić do kategorii nadrzędnych, należy wybrać żądaną kategorie z ścieżki.
[ Powrót do góry ]
 
Korzystanie z wyszukiwarki
Jeśli nie znamy kategorii w której umieszczona jest szukana informacja, można użyć wyszukiwarki. Wyszukiwarka znajduje się w menu Narzędzia (lewa, dolna część okna). Wyszukiwarka na podstawie podanych słów kluczowych, wyszuka w Biuletynie informacje, które w swojej treśći lub nazwie zawierają podane słowa. Wyszukiwarka posiada szereg opcji, które pozwalają sprecyzować zapytanie.
[ Powrót do góry ]
 
Statystyki odiwedzin
Statystyki dostępne są z menu Narzędzia. Statystyki przedstawiają ranking tematów, ze względu na liczbę odiwedzin.
[ Powrót do góry ]
 
Rejestr zmian
Rejestr zmian dostępny jest z menu Narzędzia. Rejestr zmian przedstawia listę dokonanych zmian w Biuletynie. Każda zmiana opisana jest następującymi atrybutami: numer, rodzaj akcji, strona, autor zmian, IP komputera z którego dokonano zmian, data modyfikacji.
[ Powrót do góry ]
 
Redaktorzy biuletynu
Lista redaktorów biuletynu dostępna jest z menu Narzędzia. Lista przedstawia wszystkich redaktorów biuletynu.
[ Powrót do góry ]
 

[ Strona główna ]