BIPBIP
 bip.spzoz.krotoszyn.pl
    
 Kategorie 
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Pozostałe grupy informacji publicznej
 
 Linki 
PCPR w Krotoszynie
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
 
 Narzędzia 
WyszukiwarkaWyszukiwarka
StatisticsStatystyki odwiedzin
ZalogujZaloguj
RedaktorzyRedaktorzy
Rejestr zmianRejestr zmian
InstrukcjaInstrukcja obłsugi


Wykorzystano phpBB GNU/GPL
Kategoria: Rok 2017
[ Wersja do druku ]
  Dostawa odczynników wraz z dzier?aw? aparatów do gazometrii

OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONI?EJ 209 TYS. EURO
zamawiaj?cy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. M?y?ska 2 w KROTOSZYNIE
og?asza przetarg nieograniczony na:
Dostaw? odczynników, materia?ów kontrolnych i zu?ywalnych do analizatora Gem Premier 3000 oraz dostawa odczynników, materia?ów kontrolnych i zu?ywalnych wraz z dzier?aw? 2 aparatów do gazometrii dla SPZOZ w Krotoszynie

1. Pliki do pobrania:
- og?oszenie o zamówieniu (PDF)
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF)
- za??cznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY (XLS)
- za??cznik nr 3 - O?WIADCZENIE (PDF)
- za??cznik nr 4 - PROJEKT UMOWY (PDF)
- za??cznik nr 5 - O?wiadczenie o przynalezno?ci do grupy kapita?owej (PDF)
- za??cznik nr 6 - PARAMETRY GRANICZNE 2 APARATÓW DO GAZOMETRII (PDF)

2. Wyja?nienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Wyja?nienie SIWZ z dnia 15.03.2017 r (PDF)
3. Informacja z otwarcia ofert:
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.03.2017 r (PDF)
4. Odwo?ania:

5. Informacja o wyniku post?powania:
- Og?oszenie o wyniku post?powania (PDF)
- Ocena ofert - druk -zp-21 (PDF)


 Strona 1 z 1
Autor:  Jarek Ratajek
Data utworzenia: 07 Mar 2017 11:16
Ostatnio zmieniany: 27 Mar 2017 13:12

[ Rejestr zmian ]
[ Strona główna ]