BIPBIP
 bip.spzoz.krotoszyn.pl
    
 Kategorie 
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Pozostałe grupy informacji publicznej
 
 Linki 
PCPR w Krotoszynie
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
 
 Narzędzia 
WyszukiwarkaWyszukiwarka
StatisticsStatystyki odwiedzin
ZalogujZaloguj
RedaktorzyRedaktorzy
Rejestr zmianRejestr zmian
InstrukcjaInstrukcja obłsugi


Wykorzystano phpBB GNU/GPL
Kategoria: Rok 2017
[ Wersja do druku ]
  Dostawa paliw

OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONI?EJ 209 TYS. EURO
zamawiaj?cy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. M?y?ska 2 w KROTOSZYNIE
og?asza przetarg nieograniczony na:
Zakup paliw dla SPZOZ w Krotoszynie

1. Pliki do pobrania:
- og?oszenie o zamówieniu (PDF)
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF)
- za??cznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY (XLS)
- za??cznik nr 3 - O?WIADCZENIE (PDF)
- za??cznik nr 4 - PROJEKT UMOWY (PDF)
- za??cznik nr 5 - O?WIADCZENIE O PRZYNALE?NO?CI DO GRUPY KAPITA?OWEJ (PDF)
- za??cznik nr 6 - WYKAZ POJAZDÓW PRZEWIDZIANYCH DO TANKOWANIA (PDF)
- za??cznik nr 7 - O?WIADCZENIE WYKONAWCY O WYPOSA?ENIU STACJI W INSTALACJE KANALIZACYJNE I URZ?DZENIA ZABEZPIECZAJ?CE (PDF)


2. Wyja?nienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Zmiana SIWZ z dnia 20.04.2017 r. (PDF)
- za??cznik nr 1 - Formularz ofertowy - poprawiony (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY (XLS)
- Og?oszenie o zmianie og?oszenia (PDF)


3. Informacja z otwarcia ofert:
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.04.2017 r. (PDF)


4. Odwo?ania:


5. Informacja o wyniku post?powania:
- Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF)
- Ocena ofert (PDF)


 Strona 1 z 1
Autor:  Jarek Ratajek
Data utworzenia: 19 Kwi 2017 10:25
Ostatnio zmieniany: 12 Maj 2017 9:09

[ Rejestr zmian ]
[ Strona główna ]