BIPBIP
 bip.spzoz.krotoszyn.pl
    
 Kategorie 
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Pozostałe grupy informacji publicznej
 
 Linki 
PCPR w Krotoszynie
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
 
 Narzędzia 
WyszukiwarkaWyszukiwarka
StatisticsStatystyki odwiedzin
ZalogujZaloguj
RedaktorzyRedaktorzy
Rejestr zmianRejestr zmian
InstrukcjaInstrukcja obłsugi


Wykorzystano phpBB GNU/GPL
Kategoria: Rok 2017
[ Wersja do druku ]
  Dostawa odczynników dla laboratorium i bakteriologii

OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONI?EJ 209 TYS. EURO
zamawiaj?cy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. M?y?ska 2 w KROTOSZYNIE
og?asza przetarg nieograniczony na:
Dostawa odczynników dla laboratorium i bakteriologii dla SP ZOZ w Krotoszynie

1. Pliki do pobrania:
- og?oszenie o zamówieniu (PDF)
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF)
- za??cznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY (XLS)
- za??cznik nr 3 - O?WIADCZENIE (PDF)
- za??cznik nr 4 - PROJEKT UMOWY (PDF)
- za??cznik nr 5 - PARAMETRY WYMAGALNE APARATU (PDF)

2. Wyja?nienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Wyjasnienie SIWZ z dnia 05.05.2017 r.(PDF)3. Informacja z otwarcia ofert:
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.05.2017 r(PDF)
- Informacja z otwarcia ofert dodatkowych z dnia 19.05.2017 r(PDF)
4. Odwo?ania:

5. Informacja o wyniku post?powania:
- Ogłoszenie o wyniku postępowania(PDF)
-Ocena ofert (PDF)


 Strona 1 z 1
Autor:  Jarek Ratajek
Data utworzenia: 27 Kwi 2017 10:42
Ostatnio zmieniany: 29 Maj 2017 11:28

[ Rejestr zmian ]
[ Strona główna ]