BIPBIP
 bip.spzoz.krotoszyn.pl
    
 Kategorie 
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Pozostałe grupy informacji publicznej
 
 Linki 
PCPR w Krotoszynie
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
 
 Narzędzia 
WyszukiwarkaWyszukiwarka
StatisticsStatystyki odwiedzin
ZalogujZaloguj
RedaktorzyRedaktorzy
Rejestr zmianRejestr zmian
InstrukcjaInstrukcja obłsugi


Wykorzystano phpBB GNU/GPL
Kategoria: Rok 2017
[ Wersja do druku ]
  Dostawa umundurowania(...),odzieży roboczej

OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONI?EJ 209 TYS. EURO
zamawiaj?cy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. M?y?ska 2 w KROTOSZYNIE
og?asza przetarg nieograniczony na:
Dostawa umundurowania zimowego zespołów ratownictwa medycznego oraz odzieży roboczej dla personelu medycznego ubrania damskie, męskie i fartuchy dla SPZOZ w Krotoszynie

1. Pliki do pobrania:
- og?oszenie o zamówieniu (PDF)
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF)
- za??cznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY (XLS)
- za??cznik nr 3 - O?WIADCZENIE (PDF)
- za??cznik nr 4 - PROJEKT UMOWY (PDF)
- za??cznik nr 5 - O?wiadczenie o przynalezno?ci do grupy kapita?owej (PDF)
-za??cznik nr 6 wz?r naszywki SOR KROTOSZYN pakiet 2 (poz. 2, 3)(PDF)
-za??cznik nr 7 wz?r naszywki SOR KROTOSZYN pakiet 2 (poz. 1) (PDF)


2. Wyja?nienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Wyjaśnienie SIWZ z dnia 03.10.2017r (PDF)
- Wyjasnienie II SIWZ z dnia 03.10.2017 r.(PDF)
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY - poprawiony dotyczy pakietu nr 1 (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY - poprawiony dotyczy pakietu nr 1(XLS)
- Wyjaśnienie SIWZ III z dnia 03.10.2017r (PDF)
3. Informacja z otwarcia ofert:
- informacja z otwarcia ofert z dn. 10.10.2017r (PDF)
4. Odwo?ania:5. Informacja o wyniku post?powania:
- Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF)
- Ocena ofert(PDF)


 Strona 1 z 1
Autor:  Jarek Ratajek
Data utworzenia: 25 Wrz 2017 9:34
Ostatnio zmieniany: 26 Paź 2017 12:42

[ Rejestr zmian ]
[ Strona główna ]