BIPBIP
 bip.spzoz.krotoszyn.pl
    
 Kategorie 
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Pozostałe grupy informacji publicznej
 
 Linki 
PCPR w Krotoszynie
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
 
 Narzędzia 
WyszukiwarkaWyszukiwarka
StatisticsStatystyki odwiedzin
ZalogujZaloguj
RedaktorzyRedaktorzy
Rejestr zmianRejestr zmian
InstrukcjaInstrukcja obłsugi


Wykorzystano phpBB GNU/GPL
Kategoria: Rok 2017
[ Wersja do druku ]
  Dostawa aparatu USG

OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONI?EJ 209 TYS. EURO
zamawiaj?cy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. M?y?ska 2 w KROTOSZYNIE
og?asza przetarg nieograniczony na:
Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla SPZOZ w Krotoszynie

1. Pliki do pobrania:
- ogloszenie o zamówieniu (PDF)
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF)
- za??cznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (PDF)
- za??cznik nr 2 - OSWIADCZENIE (PDF)
- za??cznik nr 3 -Informacja dotyczaca przynaleznosci do grupy kapitalowej (PDF)
- za??cznik nr 4 - WARUNKI GWARANCJI (PDF)
- za??cznik nr 5 - Opis parametrów technicznych aparatu (PDF)
- za??cznik nr 6 - PROJEKT UMOWY (PDF)

2. Wyja?nienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Wyja?nienie SIWZ z dnia 19.04.2017 r.(PDF)

3. Informacja z otwarcia ofert:
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.04.2017 r(PDF)


4. Odwo?ania:


5. Informacja o wyniku post?powania:
- Ogłoszenie o wyniku postępowania(PDF)
-Ocena ofert(PDF)


 Strona 1 z 1
Autor:  Jarek Ratajek
Data utworzenia: 13 Kwi 2017 13:45
Ostatnio zmieniany: 08 Maj 2017 8:46

[ Rejestr zmian ]
[ Strona główna ]