BIPBIP
 bip.spzoz.krotoszyn.pl
    
 Kategorie 
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Pozostałe grupy informacji publicznej
 
 Linki 
PCPR w Krotoszynie
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
 
 Narzędzia 
WyszukiwarkaWyszukiwarka
StatisticsStatystyki odwiedzin
ZalogujZaloguj
RedaktorzyRedaktorzy
Rejestr zmianRejestr zmian
InstrukcjaInstrukcja obłsugi


Wykorzystano phpBB GNU/GPL
Kategoria: Rok 2017
[ Wersja do druku ]
  Dostaw? drobnego sprz?tu lab. wraz z dzier?aw? -pakiet 3

OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONI?EJ 209 TYS. EURO
zamawiaj?cy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. M?y?ska 2 w KROTOSZYNIE
og?asza przetarg nieograniczony na:
Dostaw? drobnego sprz?tu i szk?a laboratoryjnego wraz z dzier?aw? 2 aparatów do oznaczania OB- pakiet 3 dla SPZOZ w Krotoszynie

1. Pliki do pobrania:
- og?oszenie o zamówieniu (PDF)
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF)
- za??cznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY (XLS)
- za??cznik nr 3 - O?WIADCZENIE (PDF)
- za??cznik nr 4 - PROJEKT UMOWY (PDF)
- za??cznik nr 5 - O?wiadczenie o przynale?no?ci do grupy kapita?owej (PDF)
- za??cznik nr 6- Parametry graniczne analizatorów - ocena parametrów (PDF)
- za??cznik nr 7 - Wymagania oceniane (PDF)
2. Wyja?nienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Wyjasnienie SIWZ z dnia 25.05.2017 r.(PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY-poprawiony (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY-poprawiony (XLS)
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dotyczy zmainy terminu składania ofert (PDF)
3. Informacja z otwarcia ofert:
- Informacja z otwarcia ofert (PDF)

4. Odwo?ania:

5. Informacja o wyniku post?powania:
- Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF)
- Ocena ofert (PDF)


 Strona 1 z 1
Autor:  Jarek Ratajek
Data utworzenia: 18 Maj 2017 9:47
Ostatnio zmieniany: 20 Cze 2017 9:30

[ Rejestr zmian ]
[ Strona główna ]