BIPBIP
 bip.spzoz.krotoszyn.pl
    
 Kategorie 
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Pozostałe grupy informacji publicznej
 
 Linki 
PCPR w Krotoszynie
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
 
 Narzędzia 
WyszukiwarkaWyszukiwarka
StatisticsStatystyki odwiedzin
ZalogujZaloguj
RedaktorzyRedaktorzy
Rejestr zmianRejestr zmian
InstrukcjaInstrukcja obłsugi


Wykorzystano phpBB GNU/GPL
Kategoria: Rok 2017
[ Wersja do druku ]
  Dostawa leków, leków dla Stacji Dializ, żelu do znieczuleń

OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM POWY?EJ 209 TYS. EURO
zamawiaj?cy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. M?y?ska 2 w KROTOSZYNIE
og?asza przetarg nieograniczony na:
Dostawę leków, leków dla Stacji Dializ, żelu do znieczuleń powierzchniowych i pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy
dla SPZOZ Krotoszyn


1. Pliki do pobrania:
- og?oszenie o zamówieniu (PDF)
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF)
- za??cznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY (XLS)
- za??cznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (PDF)
- za??cznik nr 4 - PROJEKT UMOWY (PDF)
- za??cznik nr 5 - O?wiadczenie o przynalezno?ci do grupy kapita?owej (PDF)
- za??cznik nr 6 - O?wiadczenia obraku podstaw do wykluczenia z postepowania (PDF)

2. Wyja?nienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Wyjasnienia siwz z dnia 15.11.2017
- Informacja o zmianie ogłoszenia (PDF)
- og?oszenie o zmianie ogłoszenia (PDF)
- Wyjaśnienie SIWZ z dnia 22.11.2017 r (zmiana terminu otwarcia ofert) (PDF)
- Informacja o zmianie ogłoszenia 2(PDF)
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (zmiana terminu otwarcia ofert)(PDF)
- Zmiana do wyjasnień z dnia 15.11.2017 r (pytanie 41) (PDF)
- Wyjasnienia siwz z dnia 29.11.2017 r. (PDF)
3. Informacja z otwarcia ofert:
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.12.2017 r. (PDF)

4. Odwo?ania:5. Informacja o wyniku post?powania:


 Strona 1 z 1
Autor:  Jarek Ratajek
Data utworzenia: 24 Paź 2017 9:44
Ostatnio zmieniany: 08 Gru 2017 14:38

[ Rejestr zmian ]
[ Strona główna ]