BIPBIP
 bip.spzoz.krotoszyn.pl
    
 Kategorie 
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Pozostałe grupy informacji publicznej
 
 Linki 
PCPR w Krotoszynie
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
 
 Narzędzia 
WyszukiwarkaWyszukiwarka
StatisticsStatystyki odwiedzin
ZalogujZaloguj
RedaktorzyRedaktorzy
Rejestr zmianRejestr zmian
InstrukcjaInstrukcja obłsugi


Wykorzystano phpBB GNU/GPL
Kategoria: Rok 2017
[ Wersja do druku ]
  Dostawa sprz?tu med. specjalistycznego

OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONI?EJ 209 TYS. EURO
zamawiaj?cy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. M?y?ska 2 w KROTOSZYNIE
og?asza przetarg nieograniczony na:
Dostaw? sprz?tu medycznego jednorazowego specjalistycznego dla SPZOZ w Krotoszynie

1. Pliki do pobrania:
- og?oszenie o zamówieniu (PDF)
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF)
- za??cznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY (XLS)
- za??cznik nr 3 - O?WIADCZENIE (PDF)
- za??cznik nr 4 - PROJEKT UMOWY (PDF)
- za??cznik nr 5 - O?wiadczenie o przynalezno?ci do grupy kapita?owej (PDF)


2. Wyja?nienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Wyjasnienie SIWZ z dnia 01.08.2017 r. (PDF)
- og?oszenie o zmianie og?oszenia (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY -poprawiony(PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY- poprawiony (XLS)
3. Informacja z otwarcia ofert:
- Informacja z otwacia ofert z dnia 08.08.2017 r (PDF)

4. Odwo?ania:5. Informacja o wyniku post?powania:
- Og?oszenie o wyniku post?powania (PDF)
- Ocena ofert(PDF)


 Strona 1 z 1
Autor:  Jarek Ratajek
Data utworzenia: 24 Lip 2017 10:13
Ostatnio zmieniany: 24 Sie 2017 8:52

[ Rejestr zmian ]
[ Strona główna ]