BIPBIP
 bip.spzoz.krotoszyn.pl
    
 Kategorie 
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Pozostałe grupy informacji publicznej
 
 Linki 
PCPR w Krotoszynie
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
 
 Narzędzia 
WyszukiwarkaWyszukiwarka
StatisticsStatystyki odwiedzin
ZalogujZaloguj
RedaktorzyRedaktorzy
Rejestr zmianRejestr zmian
InstrukcjaInstrukcja obłsugi


Wykorzystano phpBB GNU/GPL
Kategoria: Rok 2017
[ Wersja do druku ]
  Dostawa pieluchomajtek i podkładów higienicznych

OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONI?EJ 209 TYS. EURO
zamawiaj?cy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. M?y?ska 2 w KROTOSZYNIE
og?asza przetarg nieograniczony na:
Dostawę pieluchomajtek i podkładów higienicznych dla SPZOZ Krotoszyn

1. Pliki do pobrania:
- og?oszenie o zamówieniu (PDF)
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF)
- za??cznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY (PDF)
- za??cznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY (XLS)
- za??cznik nr 3 - O?WIADCZENIE (PDF)
- za??cznik nr 4 - PROJEKT UMOWY (PDF)
- za??cznik nr 5 - O?wiadczenie o przynalezno?ci do grupy kapita?owej (PDF)
- za??cznik nr 6 - Wymagania bezwględne dla pieluchomajtek dla dorosłych - pakiet nr 1 (PDF)
- za??cznik nr 7 - Wymagania bezwględne dla pieluchomajtek dla noworodków - pakiet nr 2(PDF)
2. Wyja?nienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Wyjaśnienie SIWZ z dnia 03.11.2017 r.(PDF)
3. Informacja z otwarcia ofert:
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.11.2017 r.(PDF)
4. Odwo?ania:5. Informacja o wyniku post?powania:
- Ogłoszenie o wyniku postępowania(PDF)
- Ocena ofert(PDF)


 Strona 1 z 1
Autor:  Jarek Ratajek
Data utworzenia: 26 Paź 2017 10:39
Ostatnio zmieniany: 27 Lis 2017 9:51

[ Rejestr zmian ]
[ Strona główna ]