BIPBIP
 bip.spzoz.krotoszyn.pl
    
 Kategorie 
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Pozostałe grupy informacji publicznej
 
 Linki 
PCPR w Krotoszynie
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
 
 Narzędzia 
WyszukiwarkaWyszukiwarka
StatisticsStatystyki odwiedzin
ZalogujZaloguj
RedaktorzyRedaktorzy
Rejestr zmianRejestr zmian
InstrukcjaInstrukcja obłsugi


Wykorzystano phpBB GNU/GPL
Kategoria: Rok 2017
[ Wersja do druku ]
  Adaptacja pomieszczeń przychodni na potrzeby rehabilitacji 3

OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONI?EJ 5 225 000 EURO
zamawiaj?cy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. M?y?ska 2 w KROTOSZYNIE
og?asza przetarg nieograniczony na:
Adaptacja pomieszcze? przychodni na potrzeby rehabilitacji III dla SPZOZ w Krotoszynie

1. Pliki do pobrania:
- Og?oszenie o zamówieniu (PDF)
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF)
- Za??cznik nr 1 - UMOWA - WZÓR (PDF)
- Za??cznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY (PDF)
- Za??cznik nr 3 - O?WIADCZENIE (PDF)
- Za??cznik nr 4 - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH (PDF)
- Za??cznik nr 5 - WYKAZ OSÓB (PDF)
- Za??cznik nr 6 - ROBÓTY BUDOWLANE - PRZEDMIAR (PDF)
- Za??cznik nr 7 - ROBÓTY ELEKTRYCZNE - PRZEDMIAR (PDF)
- Za??cznik nr 8 - ROBÓTY SANITARNE - PRZEDMIAR (PDF)
- Za??cznik nr 9 - Projekt wykonawczy - BRAN?A ELEKTRYCZNA (PDF)
- Za??cznik nr 10 - Projekt wykonawczy - BRAN?A SANITARNA (PDF)
- Za??cznik nr 11 - Projekt wykonawczy - BRAN?A BUDOWLANA (PDF)
- Za??cznik nr 12 - Grupa kapita?owa (PDF)

2. Wyja?nienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


3. Informacja z otwarcia ofert:
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.05.2017 r (PDF)

4. Odwo?ania:

5. Informacja o wyniku post?powania:
- Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF)
- Ocena ofert (PDF)


 Strona 1 z 1
Autor:  Jarek Ratajek
Data utworzenia: 10 Maj 2017 14:01
Ostatnio zmieniany: 29 Maj 2017 14:39

[ Rejestr zmian ]
[ Strona główna ]