BIPBIP
 bip.spzoz.krotoszyn.pl
    
 Kategorie 
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Pozostałe grupy informacji publicznej
 
 Linki 
PCPR w Krotoszynie
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
 
 Narzędzia 
WyszukiwarkaWyszukiwarka
StatisticsStatystyki odwiedzin
ZalogujZaloguj
RedaktorzyRedaktorzy
Rejestr zmianRejestr zmian
InstrukcjaInstrukcja obłsugi


Wykorzystano phpBB GNU/GPL
Kategoria: Rok 2017
[ Wersja do druku ]
  Budowa stacji transformatorowej

OG?OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONI?EJ 5225 TYS. EURO
zamawiaj?cy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. M?y?ska 2 w KROTOSZYNIE
og?asza przetarg nieograniczony na:
Robota Budowlana- Budowa stacji transformatorowej SN/nN oraz linii kablowych SN i nN do zasilania szpitala dla SPZOZ w Krotoszynie

1. Pliki do pobrania:
- og?oszenie o zamówieniu (PDF)
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Formularz Ofertowy, Oświadczenie Wykonawcy w odniesieniu do przesłanek wykluczenia i spełniania warunków (PDF)
- Wzór Umowy - Część II(PDF)
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - Część III:
- Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych (PDF)
- Dokumentacja Projektowa Stacji Transformatorowej (PDF)
- Kosztorys Nakladczy(PDF)
- STWiOR (PDF)
- Mapka do celów projektowych 1z3 (PDF)
- Mapka do celów projektowych 2z3 (PDF)
- Mapka do celów projektowych 3z3 (PDF)
- Pozwolenie na budowę (PDF)
- Uzgodnienia projektu (PDF)


2. Wyja?nienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

3. Informacja z otwarcia ofert:
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.10.2017 r. (PDF)

4. Odwo?ania:

5. Informacja o wyniku post?powania:

- Ocena ofert
- Ogloszenie o wyniku postepowania


 Strona 1 z 1
Autor:  Jarek Ratajek
Data utworzenia: 09 Paź 2017 11:03
Ostatnio zmieniany: 22 Lis 2017 0:43

[ Rejestr zmian ]
[ Strona główna ]